ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN YAPILAR

Coin on wooden table in front of green bokeh background. coins a concept of investment and saving moneys.

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve benzeri gelişmeler zaman içinde dünya üzerindeki enerji tüketimini arttırmıştır. Enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ‘Enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma’ ve ‘Enerjiyi etkin kullanma yöntemleri’ konularını gündeme getirmiştir. 

Günümüzde enerji tüketiminin çok olmasının sebeplerinden biri ısınma ve soğutmadır. Yapılarda yalıtım yapılmaması ya da yapılan yalıtımların yeterli olmaması, yapı içerisinde ısıtılan ya da soğutulan havanın devamlı olarak dışarıya çıkmasına dışarıdaki havanın ise yapı içerisine girmesine neden olmaktadır. Bu da yaşam alanları içinde ısının sabit kalamaması ve fazla enerji harcanması sonucunu doğurur.

Yalıtım; binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlerdir. Tecrit ya da izolasyon olarak da karşımıza çıkmaktadır. Doğru şekilde uygulanan bir yalıtım binada güvenli, gürültüden uzak, sağlıklı bir ortam sağlar. Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları enerji tasarrufu, hava kirliliği ile mücadele, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Yalıtımlı binalar ile yalıtımsız binalar kıyaslandığında %30 – %50 oranlarında enerji tüketim farkı olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada da görüldüğü gibi yapılarda yalıtım olması bireysel ve ülke ekonomisi için büyük bir katkı sağlamaktadır.

Yalıtım konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri yapı içerisindeki kolonlar ve kirişlerdir. Yapının iç ve dış cephesine doğru şekilde uygulanan yalıtımlar tek başlarına yeterli kalmayacaktır. Bina içerisindeki kolonlar ve benzeri alanlar ısı ve ses geçirgenliğine sahiptir. Bu alanlar için yalıtım yapılmadığı taktirde, yapı içerisinde istenilen sonuç tam olarak elde edilemez.

Blockcem yalıtım blokları bu noktada iyi bir çözüm olmaktadır. Farklı boyutları ile birçok kullanım alanına rahatlıkla uygulanabilen Blockcem, hem ses hem de ısı yalıtımı konusunda başarılı ürünlerdir. Kolon, kiriş gibi yapı içerisinde yer  alan ısı köprülerinde, otopark tavanlarında ve daha birçok alanda rahatlıkla kullanılabilirler.

Kısacası yapı içerisinde yalıtımın doğru şekilde uygulandığına çok dikkat edilmelidir. Pencere  kenarları, kolonlar, tavan, yer … gibi detaylar atlanmamalıdır. Ev, ofis, hastane, okul, alışveriş merkezi gibi zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz bu alanlarda huzurlu ve sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmemiz için yalıtım konusuna önem verilmeli, dünyanın geleceği için enerji tasarrufu yapılmalıdıır.

AR EN DE RU TR