DEPREM RİSKİNİ AZALTAN HAFİF YAPILAR

Doğal afetler ön görülebilirlikleri az ve etkileri çok büyük olan üzücü olaylardır. Ne zaman gerçekleşecekleri günümüz teknolojisinde bile hala %100 saptanamamaktadır. Bu durum çok fazla can ve mal kaybını beraberinde getirir. Ülkemizi en çok etkileyen doğal afetlerden biri depremlerdir. Türkiye aktif deprem kuşağında yer alır ve tarih boyunca birçok üzücü olay yaşamıştır. Marmara, Adana, Elazığ, Van depremleri bu konuda farkındalık oluşturmuş, insanların güvenli yapılara olan hassasiyetini arttırmıştır.

Düzensiz yapılaşma, yapılarda kullanılan düşük kaliteli malzemeler depremlerde yaşanılan ağır sonuçların en büyük nedenleridir. Bu noktada alınabilecek en önemli önlem depreme dayanıklı bir yapılaşmaya gitmek olacaktır. Araştırmalar gösteriyor ki daha hafif yapıların inşa edilmesi, aynı oranda deprem riskini de azaltmaktadır. Bir yapı deprem sırasında kendi toplam ağırlığının ortalama %40 ‘ı kadar bir deprem yüküne maruz kalır. Yapının kendi ağırlığı azaldığında, maruz kalacağı deprem yüküde aynı oranda azalacaktır. Bunu sağlayabilmenin en etkili yolu inşaatlarda daha hafif yapı malzemeleri kullanılmasıdır.

EPSBLOCK bu konudaki hassasiyeti ile ürettiği yapı malzemelerini minimum ağırlıkta tutmaktadır. Depreme karşı dayanıklı yapılaşma sürecine EPSBLOCK sunduğu bu hafif ürünlerle destek olur. Depremler hem yüksek can kayıplarına hem de yüksek maddi zararlara sebep olmaktadırlar. İnşaatlarda kullanılan hafif yapı malzemeleri olası depremlerde birçok kişinin hayatını kurtarırken ciddi maddi kayıplar yaşanmasının da önüne geçer. Geçmişte yaşanan üzücü olaylardan ders alarak, benzer acıları tekrar yaşamamak, oluşacak zararları en aza indirgemek ve en önemlisi can kayıplarının önüne geçebilmek için daha dayanıklı yapılar inşa edilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Riskleri azaltmanın ve daha güvenli bir gelecek inşa etmenin elimizde olduğu unutulmamalıdır. 

AR EN DE RU TR