TR EN AR RU

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Son yıllarda yaşanan nüfus artışları ve doğal kaynakların tükenmeye başlaması tüm dünyayı alarma geçirdi. Gereksiz enerji tüketimlerini azaltmak ve enerji verimliliği sağlamak için çeşitli alanlarda önlemler alınmaya başlandı.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı olarak çıkarılan, Bina Enerji Performans yönetmeliği, işte bu olaylar karşısında ülkemizde alınan önlemlerden biridir. Bu yönetmeliğe göre yapılar, enerji performansını gösteren birer Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’ne sahip olmalıdır.

Bu Enerji Kimlik Belgesi, bir yapının enerji performansını ortaya koyar. Yapı içinde bulunan aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma gibi sistemlerin tükettikleri enerji miktarları sayısal verilerle raporlanarak, bu sistemlerin verimli olup olmadığı anlaşılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen BepTR programı kullanılarak yapıların enerji verimlilikleri A (en verimli bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz bina) arasında sınıflandırılarak Kimlik Belgesi oluşturulur. Bu belgenin bir kopyası ölçüm yapılan yapının içine asılır.

Yeni yönetmeliğe göre “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” maddesi 2020 yılına kadar uygulanmayacaktır. Yani yapıların 1 Ocak 2020′ ye kadar Enerji Kimlik Belgelerini almış olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapı ile ilgili satış veya kiralama işlemleri yapılamaz.

Enerji Kimlik Belgeleri genel olarak bir yapının tamamı için hazırlanır. Ancak yapı içerisindeki bir bölüm için ya da farklı kullanım alanları için -isteğe bağlı olarak- ayrıca hazırlanabilir. Bu belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Her belgenin düzenlendiği gün itibari ile 10 yıl boyunca geçerliliği vardır.

Enerji Kimlik Belgelerinde yapılar ‘mevcut bina’ ve ‘yeni bina’ olarak iki sınıfa ayrılır.
Yapı ruhsatını 01 Ocak 2011 tarihinden sonra alan binalar yeni, öncesinde alanlar mevcut bina olarak geçer. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, atölye, sera ve herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ağıl, ahır gibi yapılar, inşaat alanı 50 metrekarenin altında kalan yapılar, belediye sınırları dışında kalan ve 1000 metrekarenin altında kalan yapılar, kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış yapılar, sanayi alanında üretim faaliyeti gösteren yapılar Enerji Kimlik Belgesi alımından muaf tutulur.

Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince; Enerji Kimlik Belgesi’nde yeni bina olarak geçen yapıların enerji performansı en az C değerinde bir sınıfa, mevcut bina olarak geçen yapıların enerji performansı A-G değerleri arasında bir sınıfa sahip olmalıdır. Bu belgeyi almak için yeni binalarda; mimari proje, elektrik projesi, mekanik proje, ısı yalıtım raporu, yapı ruhsatı mevcut binalarda ise; mimari proje, yapı ruhsatı, iskan ruhsatı ve yapı hakkında edinilen bilgileri içeren bir rapor gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi hem yapıda yaşayan bireyler için hem de ülke ekonomisi için oldukça fayda sağlar. Yapıda tüketilen enerji miktarının sayısal verilerle raporlanması, enerji verimliliğinizi ortaya koyarak, size enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir uyarı görevi görecektir. Bu nedenle en kısa sürede içinde yaşadığınız veya çalıştığınız yapının Enerji Kimlik Belgesini almanız, bu belge zaten var ise enerji verimlilik sınıfınızı öğrenerek, verimliliği artıracak önlemlere başvurmanız faydalı olacaktır.